ประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1 (02-07-2564)


    -

    วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท กรมการข้าว ร่วมกับ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และ สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เดินทัพจัดงาน “ประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1 (2564)” เพื่อสรรหาข้าวพันธุ์ใหม่ และยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยพันธุ์ข้าวของประเทศไทย