กข85


    ข้าวเจ้าพื้นแข็ง ผลผลิตสูง

   

ประวัติ

 • ·      ได้จากการผสมสามทางระหว่าง PSBRc10 กับ CNT96028-21-1-PSL-1-1 และ LPHR303-PSL-30-4-2  
 • ·       ปลูก คัดเลือก และดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ จนได้ข้าวสายพันธุ์ดีเด่น

การรับรองพันธุ์

 • ·      คณกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว กรมการข้าว มีมติรับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

ลักษณะทั่วไป

 • ·      เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปี และนาปรัง
 • ·       ความสูง 104 เซนติเมตร
 • ·       กอตั้ง ลำต้นแข็ง ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง
 • ·       อายุเก็บเกี่ยว 115-120 วัน
 • ·       ผลผลิต 862 กิโลกรัมต่อไร่
 • ·       เมล็ดเรียวยาว ข้าวเปลือกสีฟาง
 • ·       เมล็ดข้าวกล้องยาว 8.0 มิลลิเมตร
 • ·       ปริมาณอมิโลส 27-28 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะเด่น

 • ·       ผลผลิตสูง
 • ·       ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้
 • ·       ทนต่อสภาพอากาศเย็น
 • ·       คุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่น้อย

พื้นที่แนะนำ

 • ·       นาชลประทาน

ข้อควรระวัง

 • ·       ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง