ขาวเจ๊กชัยนาท 4


    ข้าวหอมพื้นเมือง จ.ชัยนาท

   

ประวัติ

 • ·      ได้จากการเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจาก จ.ชัยนาท มาทำการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์
 • ·       ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ จนได้สายพันธุ์ CNT04001-4

การรับรองพันธุ์

 • ·      คณกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว กรมการข้าว มีมติรับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

ลักษณะทั่วไป

 • ·      เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะนาปี
 • ·       ความสูง 151 เซนติเมตร
 • ·       ลำต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย ใบสีเขียว 
 • ·       คอรวงยาว รวงใหญ่ 
 • ·       อายุเก็บเกี่ยวกลางเดือนพฤศจิกายน
 • ·       ผลผลิต 546 กิโลกรัมต่อไร่
 • ·       เมล็ดเรียวยาว ข้าวเปลือกสีฟาง
 • ·       เมล็ดข้าวกล้องยาว 8.1 มิลลิเมตร
 • ·       ปริมาณอมิโลส 16-17 เปอร์เซ็นต์
 • ·       คุณภาพข้าวสุกนุ่ม และมีกลิ่นหอมอ่อน
 • ·       ระยะพักตัว 6 สัปดาห์

ลักษณะเด่น

 • ·       ข้าวหุงสุกนุ่มเหนียว หุงขึ้นหม้อ และมีกลิ่นหอมอ่อน

พื้นที่แนะนำ

 • ·       นาอาศัยน้ำฝนในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางที่ต้องการข้าวอายุเบา คุณภาพดี

ข้อควรระวัง

 • ·       อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว
 • ·       อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง และค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหม้