หอมใบเตย 62


    ข้าวหอมพื้นเมือง จ.นครสวรรค์

   

ประวัติ

 • ·      ได้จากการเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจาก จ.นครสวรรค์ มาทำการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์
 • ·       ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ จนได้สายพันธุ์ CNT05001-385

การรับรองพันธุ์

 • ·      คณกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว กรมการข้าว มีมติรับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ลักษณะทั่วไป

 • ·      เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะนาปี
 • ·       ความสูง 166 เซนติเมตร
 • ·       ลำต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย ใบสีเขียว 
 • ·       คอรวงยาว รวงใหญ่ 
 • ·       อายุเก็บเกี่ยวกลาง-ปลายเดือนพฤศจิกายน
 • ·       ผลผลิต 578 กิโลกรัมต่อไร่
 • ·       เมล็ดเรียวยาว ข้าวเปลือกสีฟาง
 • ·       เมล็ดข้าวกล้องยาว 8.2 มิลลิเมตร
 • ·       ปริมาณอมิโลส 15-16 เปอร์เซ็นต์
 • ·       คุณภาพข้าวสุกนุ่ม และมีกลิ่นหอม
 • ·       ระยะพักตัว สัปดาห์

ลักษณะเด่น

 • ·       อายุเบา
 • ·       ข้าวหุงสุกนุ่ม และมีกลิ่นหอม

พื้นที่แนะนำ

 • ·       นาอาศัยน้ำฝนในเขตภาคเหนือตอนล่างที่ต้องการข้าวคุณภาพดีที่เก็บเกี่ยวเร็วเพื่อการบริโภค

ข้อควรระวัง

 • ·       อ่อนแอต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล