กข79 (ชัยนาท 62)


    ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ผลผลิตสูง

   

ประวัติ

 • ·      ได้จากการผสมระหว่าง PSL00034-37-3-1-3 กับ PSBRc20
 • ·       ปลูก คัดเลือก และดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ จนได้สายพันธุ์ CNT07018-26-1-1-1

การรับรองพันธุ์

 • ·      คณกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว กรมการข้าว มีมติรับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ลักษณะทั่วไป

 • ·      เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปี และนาปรัง
 • ·       ความสูง 102 เซนติเมตร
 • ·       กอตั้ง ลำต้นแข็ง ใบสีเขียว ใบธงตั้ง
 • ·       คอรวงโผล่เล็กน้อย 
 • ·       อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน
 • ·       ผลผลิต 809 กิโลกรัมต่อไร่
 • ·       เมล็ดเรียวยาว ข้าวเปลือกสีฟาง
 • ·       เมล็ดข้าวกล้องยาว 7.7 มิลลิเมตร
 • ·       ปริมาณอมิโลส 16-17 เปอร์เซ็นต์
 • ·       ระยะพักตัว สัปดาห์

ลักษณะเด่น

 • ·       ผลผลิตสูง
 • ·       ข้าวหุงสุกนุ่ม อมิโลสต่ำ
 • ·       ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้

พื้นที่แนะนำ

 • ·       นาชลประทาน

ข้อควรระวัง

 • ·       อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดหลังขาว