ตรวจประเมินการจัดการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ของกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี (24-28 กันยายน 2563)


   

    วันที่ 24-28 กันยายน 2563 นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางสาววราลี เจียมเงิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เดินทางเข้าตรวจประเมินการจัดการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ของกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลลิ่นถิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 2) กลุ่มข้าวอินทรีย์หมู่บ้านเวียคะดี้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ 3) กลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี