ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

วันป่าชุมชนแห่งชาติ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565วันป่าชุมชนแห่งชาติ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2022-05-24 16:41:38

อ่านต่อ...
Sample project image

รับรางวัลศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และ รางวัลชนะเลิศ คนดีศรีข้าว ประเภทลูกจ้างประจำ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2022-03-17 16:13:55

อ่านต่อ...
Sample project image

ต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-11-19 15:11:39

อ่านต่อ...
Sample project image

คณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทเข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่ม และ ตรวจประเมินแปลงปลูก

คณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทเข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่ม และ ตรวจประเมินแปลงปลูก ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-11-19 15:07:33

อ่านต่อ...

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รับสมัครงาน


แนะนำพันธุ์ข้าว


Sample project image

กข85

ข้าวเจ้าพื้นแข็ง ผลผลิตสูง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-28 01:32:49

อ่านต่อ...
Sample project image

ขาวเจ๊กชัยนาท 4

ข้าวหอมพื้นเมือง จ.ชัยนาท

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-28 01:17:48

อ่านต่อ...
Sample project image

หอมใบเตย 62

ข้าวหอมพื้นเมือง จ.นครสวรรค์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-28 01:02:48

อ่านต่อ...
Sample project image

กข79 (ชัยนาท 62)

ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ผลผลิตสูง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-28 00:11:37

อ่านต่อ...

ร้องเรียน/ร้องทุกข์


คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


ลิ้งที่น่าสนใจ