ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

ประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1 (02-07-2564)

-

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-07-19 10:36:16

อ่านต่อ...
Sample project image

การประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ปี 2564 (29-31 มีนาคม 2564)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 05:29:17

อ่านต่อ...
Sample project image

รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท (21 ตุลาคม 2563)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 05:19:01

อ่านต่อ...
Sample project image

ตรวจประเมินการจัดการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ของกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี (24-28 กันยายน 2563)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 05:09:53

อ่านต่อ...

บริการประชาชน


แนะนำพันธุ์ข้าว


Sample project image

กข85

ข้าวเจ้าพื้นแข็ง ผลผลิตสูง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-28 01:32:49

อ่านต่อ...
Sample project image

ขาวเจ๊กชัยนาท 4

ข้าวหอมพื้นเมือง จ.ชัยนาท

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-28 01:17:48

อ่านต่อ...
Sample project image

หอมใบเตย 62

ข้าวหอมพื้นเมือง จ.นครสวรรค์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-28 01:02:48

อ่านต่อ...
Sample project image

กข79 (ชัยนาท 62)

ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ผลผลิตสูง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-28 00:11:37

อ่านต่อ...

ร้องเรียน/ร้องทุกข์


คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


ลิ้งที่น่าสนใจ