ข่าวสารและกิจกรรม


วันป่าชุมชนแห่งชาติ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565วันป่าชุมชนแห่งชาติ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2022-05-24 16:41:38

อ่านต่อ...

รับรางวัลศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และ รางวัลชนะเลิศ คนดีศรีข้าว ประเภทลูกจ้างประจำ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2022-03-17 16:13:55

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-11-19 15:11:39

อ่านต่อ...

คณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทเข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่ม และ ตรวจประเมินแปลงปลูก

คณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทเข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่ม และ ตรวจประเมินแปลงปลูก ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-11-19 15:07:33

อ่านต่อ...

ประกวดเพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับภาค

ประกวดเพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับภาค

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-11-09 13:57:14

อ่านต่อ...

“เดินหน้ายุทธศาสตร์ข้าวไทย...ข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อเกษตรกร”

เดินหน้ายุทธศาสตร์ข้าวไทย...ข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อเกษตรกร”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-11-09 13:43:12

อ่านต่อ...

คณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-09-06 08:55:15

อ่านต่อ...

ประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1 (02-07-2564)

-

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-07-19 10:36:16

อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ปี 2564 (29-31 มีนาคม 2564)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 05:29:17

อ่านต่อ...

รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท (21 ตุลาคม 2563)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 05:19:01

อ่านต่อ...

ตรวจประเมินการจัดการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ของกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี (24-28 กันยายน 2563)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 05:09:53

อ่านต่อ...

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องซีลสุญญากาศ) ให้แก่ กลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านเด่นใหญ่ (15 กันยายน 2563)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท วันที่ 2021-04-27 05:05:37

อ่านต่อ...