PE2563.png

newประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท (12 ตุลาคม 2563) ... อ่านต่อ  facebook

 

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท (7 ตุลาคม 2563) ... อ่านต่อ  facebook

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รับบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท (28 กันยายน 2563) ... อ่านต่อ  facebook

     PE2561

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ุ6 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (31 ตุลาคม 2560)

PE2560

 

 

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (16 ตุลาคม 2560)