JJ2563

 

 

newประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง "ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ"(19 สิงหาคม 2563)

รายงานผลการจำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ ปีการผลิต  2559-2562 ออกจากบัญชี (19 มิถุนายน 2563)

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด ปี 2561 (รถเกี่ยวนวดข้าว) ออกจากบัญชี  (8 มิถุนายน 2563)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง "จำหน่ายเมล็ดข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ"(2 มิถุนายน 2563)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง "ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ" (รถเกี่ยวนวดข้าว) (21 พฤษภาคม 2563)

JJ2562

 

 

 

 

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง "ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ" (รถเกี่ยวนวดข้าว) (19 กันยายน 2562)

 ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง "ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ" (รถเกี่ยวนวดข้าว)  (26 สิงหาคม 2562)

รายงานผลการขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ จากการผลิต ปี 2559-2561 (21 ธันวาคม 2561) 

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง "จำหน่ายข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ" (11 ธันวาคม 2561)

 JJ2561

สรุปผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ วันที่ 9 พฤศจิกายน ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท (21 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (20 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง "ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (6 พฤศจิกายน 2560) 

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง "ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ" (31 ตุลาคม 2560)

 

JJ2560

 

 

 

ประกาศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง จำหน่ายข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ (18 กันยายน 2560)