JJ2562

 

 

 

newรายงานผลการขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ จากการผลิต ปี 2559-2561 (21 ธันวาคม 2561) 

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง "จำหน่ายข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ" (11 ธันวาคม 2561)

 JJ2561

สรุปผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ วันที่ 9 พฤศจิกายน ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท (21 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (20 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง "ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (6 พฤศจิกายน 2560) 

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง "ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ" (31 ตุลาคม 2560)

 

JJ2560

 

 

 

ประกาศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เรื่อง จำหน่ายข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ (18 กันยายน 2560)