สถานที่ตั้งและติดต่อ

Landmark CNT RRC

ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

โทร./โทรสาร: 0-5601-9771

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cntrrc2

พิกัด GPS 

15 องศา 11 ลิปดา 54.1 ฟิลิปดา เหนือ 

100 องศา 08 ลิปดา 22.8 ฟิลิปดา ตะวันออก

15.198361, 100.139667

คลิกที่นี่ เพื่อเปิด google maps