การจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

BF63 06 26 1

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

      วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดย นายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท

BF63 06 26 2

BF63 06 26 3

BF63 06 26 5

BF63 06 26 6