จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่วังตะเคียน

BF 8 6 63 1

วันที่ 8 มิถุนายน 2563

        วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวทิพรัตน์ กลางสำโรง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลวังตะเคียน หมู่ที่ 13 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โดยมีหน่วยงานภาคีเข้าร่วม คือ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน เกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมที่ดำเนินการ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ร่วมกันจัดทำแผนการผลิตของกลุ่ม กำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าว และการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย

BF 8 6 63 3

BF 8 6 63 2

BF 8 6 63 4

BF 8 6 63 5

BF 8 6 63 6

BF 8 6 63 7