จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านท่าระบาด

BF 5 6 63 1

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

       วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวทิพรัตน์ กลางสำโรง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านท่าระบาด หมู่ที่ 4 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โดยมีหน่วยงานภาคีเข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท และสำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน เกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมที่ดำเนินการ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ร่วมกันจัดทำแผนการผลิตของกลุ่ม กำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าว และการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย

BF 5 6 63 2

BF 5 6 63 3

BF 5 6 63 4

BF 5 6 63 5

BF 5 6 63 6

BF 5 6 63 7

BF 5 6 63 8

BF 5 6 63 9