จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่คลองธรรมามูล

BF 4 6 63 1

วันที่ 4 มิถุนายน 2563

        วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวทิพรัตน์ กลางสำโรง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่คลองธรรมามูล หมู่ที่ 10 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยมีหน่วยงานภาคีเข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน เกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2563 ร่วมกันจัดทำแผนการผลิตของกลุ่ม กำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าว ชี้แจงสถานการณ์น้ำด้านการเกษตรและการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย

BF 4 6 63 2

BF 4 6 63 3

BF 4 6 63 4

BF 4 6 63 5

BF 4 6 63 6

BF 4 6 63 7

BF 4 6 63 8

BF 4 6 63 9