“โคโรน่า 2019 หรือ โควิด (COVID - 19)”

COVID 19 CNT RRC Picture7

ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ได้ดำเนินการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด- 19 (COVID-19) โดยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากร เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาติดต่อราชการ

ให้บริการตรวจวัดไข้และบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

การป้องกันตนเอง

      1) ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า

      2) ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

      3) หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด เพราะถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุดจาก #WHO

      4) สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษ

COVID 19 CNT RRC Picture2

COVID 19 CNT RRC Picture1

COVID 19 CNT RRC Picture4

COVID 19 CNT RRC Picture6

อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้

มีไข้สูง > 37.5 องศา

ไอ

เจ็บคอ

น้ำมูกไหล

หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที !!

COVID 19 CNT RRC Picture3