ติดตามกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการที่มีความต้องการขอใช้เครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ของกรมการข้าว และข้าวสาร Q

Real band 1

วันที่ 27 เมษายน 2563

     วันที่ 27 เมษายน 2563 นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท มอบหมายให้ นายอนรรฆพล บุญช่วย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ดำเนินการติดตามกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการที่มีความต้องการขอใช้เครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ของกรมการข้าว และข้าวสาร Q ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวพันธุ์แท้และการตามสอบสินค้าข้าว ณ ที่ตั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

Real band 6

Real band 5

Real band 4

Real band 3

Real band 2