พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีข้าว”

ประจำปี พ.ศ. 2562

16March2020 rice prize Slide3

วันที่ 16 มีนาคม 2563

       วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีข้าว” ประจำปี พ.ศ. 2562 ในการนี้ นางสาวชวนชม ดีรัศมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และนายโสพิต บุญธรรม ได้รับรางวัลชมเชย ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ กรมการข้าว โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี16March2020 rice prize Slide1

16March2020 rice prize Slide2