SaKetKhao

ข้าวพันธุ์ใหม่ (ขาวเจ๊กชัยนาท) (ช่อง 7)

      สะเก็ดข่าว 7 มิถุนายน 2560 -สะเก็ดข่าวแรก ไปดูที่มาที่ไปของข้าวหอมพันธุ์ใหม่ที่จังหวัดชัยนาท
    ไปที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2560" ซึ่งภายในงานได้มีพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ เทพีแห่งข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวนา นอกจากนี้ยังมีอาหารคาวหวาน ที่แปรรูปมาจากข้าวเจ้ามาให้ชิมอีกด้วย ส่วนกิจกรรมสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ อยู่ที่นี่ นิทรรศการแสดงพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ แต่มีพันธุ์ข้าวอยู่พันธุ์หนึ่งชื่อไม่คุ้นหู ชื่อว่า "ขาวเจ็กชัยนาท" พี่จำลอง แสงมา ผู้ปลูกข้าวสายพันธุ์นี้ของศูนย์วิจัยข้าว บอกว่า ขาวเจ็กชัยนาท นี้เป็นพันธุ์ข้าวเจ้า หุงขึ้นหม้อ และมีกลิ่นหอม ที่มาของชื่อข้าวพันธุ์นี้ เป็นข้าวขาวที่ตาเจ๊ก เป็นคนปลูกคนแรก

       อ๋อ เป็นข้าวตาเจ๊ก จากชัยนาท นี่เอง

t.FirstPage