งานผลิตเมล็ดพันธุ์

 

i.BG2563

 

 

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์คัด ฤดูแล้ง 2563

พันธุ์

แผนการผลิต (ก.ก.)

ผลผลิต
รวง ก.ก.
กข29 1,500    
กข41 1,000    
กข71    100    
กข79 1,000    
ชัยนาท 1    600    
ปทุมธานี 1 1,000    

 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2563

พันธุ์ แผนการผลิต (ก.ก.) ผลผลิต (ก.ก.)
กข29 15,000  
กข41 10,000  
กข71  1,000  
กข79  10,000  
ชัยนาท 1 6,000  
ปทุมธานี 1 10,000  

หมายเหตุ อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิต

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์หลัก ฤดูนาปรัง 2561

พันธุ์ แผนการผลิต (ก.ก.) ผลผลิต (ก.ก.)
กข29 25,000 24,460 
กข41 15,000 15,340 
กข57   5,000 5,060 
กข71   5,000 5,080 
ชัยนาท 1   5,000 5,150 

 

 

 

i.BG2561

 

 

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์คัด ฤดูนาปี 2561

พันธุ์

แผนการผลิต (ก.ก.)

ผลผลิต
รวง ก.ก.
กข29 2,000  18,000 2,510 
กข41 1,500  15,000 2,110 
กข43    500   1,500    510 
ชัยนาท 1    500   1,500    550 

 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2561

พันธุ์ แผนการผลิต (ก.ก.) ผลผลิต (ก.ก.)
กข29 25,000 -
กข41 15,000 -
กข43  5,000 -
กข71  5,000 -
ชัยนาท 1 5,000 -

หมายเหตุ อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิต

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์หลัก ฤดูนาปรัง 2561

พันธุ์ แผนการผลิต (ก.ก.) ผลผลิต (ก.ก.)
กข29 25,000 24,460 
กข41 15,000 15,340 
กข57   5,000 5,060 
กข71   5,000 5,080 
ชัยนาท 1   5,000 5,150 

 

i.BG2560

 

 

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์คัด ฤดูนาปี 2560

พันธุ์

แผนการผลิต (ก.ก.)

ผลผลิต
รวง ก.ก.
กข29 2,000  18,000 2,100 
กข41 1,000  10,000 1,150 
กข43    500   2,000    510 
กข71 2,000  15,000 2,150 
ชัยนาท 1    500   2,000    540 

 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2560

พันธุ์ แผนการผลิต (ก.ก.) ผลผลิต (ก.ก.)
กข29 25,000  19,260 
กข41 10,0000  10,320
กข57   5,000    5,010 
กข71 20,000  18,200
ชัยนาท 1   5,000

 

   5,160

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์หลัก ฤดูนาปรัง 2560

พันธุ์ แผนการผลิต (ก.ก.) ผลผลิต (ก.ก.)
กข29 25,000 21,020 
กข41 10,000  9,880
กข57   5,000  3,800
กข71 20,000 17,500 
ชัยนาท 1   5,000  4,000

 

i.BG2559

 

 

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์คัด ฤดูนาปี 2559

พันธุ์ แผนการผลิต (ก.ก.) ผลผลิต
รวง ก.ก.
กข29   2,000 15,000 2,100
กข41   1,000 10,000 1,100
กข61   1,000   1,000    960
กข71      500   5,000    510
ปทุมธานี 1 10,000 10,000 1,050

 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2559

พันธุ์ แผนการผลิต (ก.ก.) ผลผลิต (ก.ก.)
กข29 27,500 9,520
กข41 10,000 9,000
กข61 10,000 6,500
กข71   5,000 3,300
ปทุมธานี 1 10,000 6,850

หมายเหตุ ดำเนินการไม่ได้ตามแผนการผลิต เนื่องจากไม่มีน้ำ

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์หลัก ฤดูนาปรัง 2559

พันธุ์ แผนการผลิต (ก.ก.) ผลผลิต (ก.ก.)
กข29 27,500 22,300
กข41 10,000   9,400
กข57   5,000   4,280
กข61   5,000   4,400
ชัยนาท 1   5,000   4,200
ปทุมธานี 1 10,000   7,000