งานผลิตเมล็ดพันธุ์

i.BG2560 

 

 

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์คัด ฤดูนาปี 2560

พันธุ์

แผนการผลิต (ก.ก.)

ผลผลิต
รวง ก.ก.
กข29 2,000
กข41 1,000
กข57 500
กข71 2,000
ชัยนาท 1 500    

 

 แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2560

พันธุ์ แผนการผลิต (ก.ก.) ผลผลิต (ก.ก.)
กข29 25,000  
กข41 10,000  
กข57 5,000  
กข71 20,000  
ชัยนาท 1 5,000  

 

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์คัด ฤดูนาปรัง 2560

พันธุ์

แผนการผลิต (ก.ก.)

ผลผลิต
รวง ก.ก.
กข29 3,000    
กข41 1,000    
กข57 500    
กข71 2,000    
ชัยนาท 1 500    

 

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์หลัก ฤดูนาปรัง 2560

พันธุ์ แผนการผลิต (ก.ก.) ผลผลิต (ก.ก.)
กข29 25,000  
กข41 10,000  
กข57 5,000  
กข71 20,000  
ชัยนาท 1 5,000  

 

i.BG2559

 

 

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์คัด ฤดูนาปี 2559

พันธุ์ แผนการผลิต (ก.ก.) ผลผลิต
รวง ก.ก.
กข29 2,000 15,000 2,100
กข41 1,000 10,000 1,100
กข61 1,000 1,000 960
กข71 500 5,000 510
ปทุมธานี 1 10,000 10,000 1,050

 

 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2559

พันธุ์ แผนการผลิต (ก.ก.) ผลผลิต (ก.ก.)
กข29 27,500 9,520
กข41 10,000 9,000
กข61 10,000 6,500
กข71 5,000 3,300
ปทุมธานี 1 10,000 6,850

หมายเหตุ ดำเนินการไม่ได้ตามแผนการผลิต เนื่องจากไม่มีน้ำ

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น พันธุ์หลัก ฤดูนาปรัง 2559

พันธุ์ แผนการผลิต (ก.ก.) ผลผลิต (ก.ก.)
กข29 27,500 22,300
กข41 10,000 9,400
กข57 5,000 4,280
กข61 5,000 4,400
ชัยนาท 1 5,000 4,200
ปทุมธานี 1 10,000 7,000

หมายเหตุ จัดสรรแล้ว