WC CntRRCOIC

SildeCntRRC

newTel.CNTrrc

t.ATcnt

5Dec25612

      วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางปรารถนา สุขศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท พร้อมคณะข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทได้ร่วมงานวันดินโลก โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    Read More

สยามคูโบต้าร่วมกับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว ทำนาระบบ KAS 3 ธันวาคม 2561

Read more

  การประชุมหารือโครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชในนาข้าว 3-4 ธันวาคม 2561

Read more

ข้าวพันธุ์ใหม่ (ขาวเจ๊กชัยนาท) (ช่อง 7)

Read more

ข้าวขาวเจ๊กสหกรณ์ทุ่งวัดสิงห์ ตันละ 1 หมื่น (ช่อง 8)

Read more

ทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง และแลกของขวัญ วันขึ้นปีใหม่ ปี 2561

Read more

ตักบาตรอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ ปี 2560  

Read more

กีฬาภายในศูนย์ฯ ปี 2558

Read more

ทำบุญปีใหม่ ปี 2559

Read more

วันสงกรานต์ ปี 2559

Read more

ข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์

กับ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

HBTRegis Rice

KJ CNTRegis Rice

RD79

banner60 64

http://www.ricethailand.go.th/web/images/image/S__12132451.jpg

15058

RR5

Doctor8